2009

.


2009.......


κάτι καλό θα γίνει και του χρόνου.....
όπως κάθε χρόνο.
όπως κάθε μέρα...


.