αισιοδοξία από συνήθεια ή και από ανάγκη

.
ελπίζω το 2010
να μην έχει καμμία σχέση με το 2009
λέω τώρα, εγώ ο αισιόδοξος...


.