να φέρεσαι έξυπνα

κρύωσα στις πλευρές που κρυώνουν από το ρεύμα τής επικίνδυνα ανοιχτής πόρτας
[ή παράθυρου]...

στέκομαι να καταλάβω, αν άκουσα καλά τα λόγια...

θυμήθηκα ότι έπρεπε να σού πω, ότι στο εμπόριο λένε ... πάντα να αφήνεις ανοιχτή την πόρτα
[έστω ένα μικρό παραθυράκι]...

ποτέ δεν ξέρεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: