ΑΕΤΟΣ...ΟΥΡΑΝΟΣ

....καθαρή σαν παιδί που περιμενει να πιάσει
την καλούμπα, η δευτέρα μου.....


.... καλή εβδ
ομάδα φίλοι ........

2007 cold in mani/greece

a foto from our gallery....

when my days of puff.....

wake whith y
our love....